Öppna träningar 2020

Med öppen träning menar vi att du får ett färdigt upplägg där du har möjlighet att pröva vart du och din hund står i träningen.

Vid varje tillfälle har vi ett bestämt tema. Vi anpassar övningarna till den nivå du och din hund är på.

Även om det är en öppen träning får du, om du vill, individuell feedback och förslag på verktyg för att utveckla dig och din hund.

Max 6 deltagare per tillfälle och minimum 3 deltagare

Tema sök – 1 plats kvar
Torsdagen 17 september kl 10.00 – 13.00

Tema linjetag/dirigering
Onsdagen den 7/10 kl 10.00 – 13.00

Tema markeringar
Onsdagen den 21/10 kl 10.00 – 13.00

Tema walk-up
Onsdagen den 4/11 kl 10.00 – 13.00

Plats: Brokind
Pris: 250 kr per tillfälle

Anmälnings- och betalningsvillkor
Avgiften faktureras i samband med att vi bekräftar din anmälan och du har erhållit en plats.

Anmälan skickas till info@caninetreat.se senast två dagar innan aktuellt träningstillfället.

Bokningsvillkor hittar du här >>>

Betalningsinformation:
Swish nr 1231313360
Bankgiro 602-8906
OBS! Ange fakturanummer vid inbetalning!