Hem

Välkommen till CanineTreat!

Här hittar du tips och utbildningar för dig och din hund!

Belöningsbaserad träning- vår filosofi
Vår träningsfilosofi grundar sig i att varje ekipage består av två individer, hund och förare. Där vi utbildar hundägaren i att lära sig uppmärksamma och belöna rätt beteenden hos hunden, det beteende som vi vill ha mer av. 

Vi baserar bl a träningen på kunskap kring hur hund och människa lär sig. Det är för oss en självklarhet att respektera hunden och inte behandla den på ett sätt som skulle kunna vara smärtsamt. Utifrån våra tankar kring hundträning anser vi att bestraffningar inte får stressa eller smärta hunden eller tära på relationen mellan hund och människa. När vi pratar om ”bestraffning” menar vi helt enkelt att en förväntad belöning uteblir, att apport/leksak försvinner eller att hunden tas ifrån en rolig situation eller att uppmärksamheten från matte/husse försvinner.