Hem

Välkommen till CanineTreat!

Här hittar du tips och utbildningar för dig och din hund!

Vår filosofi
Vår träningsfilosofi grundar sig i hur hund och människa lär sig. Med hunden i fokus utvecklar vi teamet hund – människa. 

Vår träning
Vi följer ständigt nya rön inom området för träning och utveckling av relationen med hunden. Träningen ska vara rolig och utvecklande för både människa och hund. Vi delar upp träningen i olika moment som belönas på det sätt som din hund och du själv gillar, då blir träningen både varierad, fartfylld och glädjerik. 

Kiwi i lektagen efter genomfört moment