Samträning Jaktlydnad 2024 – i samarbete med Fritt Följ

Samträning Jaktlydnad -apportering

1. Tema Följsamhet – linjetag 17/1,  10.00-12.00

2. Tema Stadga – hemlöp 31/1,  10.00-12.00

3. Tema Stoppsignal – närsök 14/2,  10.00-12.00

4. Tema Avlämningar 28/2,  10.00-12.00

5. Tema Skott – Aportering 13/3,  10.00-12.00

Mer information om jaktlydnaden hittar du på https://frittfolj.se/kurs