Privat träning – viltspår

Under kursens två tillfällen tränar vi olika moment och svårighetsgrader. Vi lägger korta spår med olika svårigheter och som ni ska träna på hemma mellan gångerna. Hemma tränar ni på att förlänga spåren upp till 1 km långa spår.

I kursen ingår:

  • Teori kring hundens nosarbete samt kursdokumentation
  • Genomgång av SKKs viltspårsregler
  • Efter varje spår/moment utvärderas arbetet med koppling till teorigenomgången

Dagar:
Enligt överenskommelse. Tidsåtgång ca 3 timmar per tillfälle.

Pris: 2 500 kronor inkl moms

Kursledare: Per Persson
Assisterande kursledare: Marie Ahlqvist alternativt Johan Ahlqvist

Anmälan skickas till info@caninetreat.se eller ring och boka din kurs hos Per på mobilen 0722-212800