Covid-19

Canine Treat – Smittskydd vid hundkurser utomhus

Råd från Folkhälsomyndigheten till Riksidrottsförbundet

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
 • Överväg att ställa in om det innebär deltagande från andra länder eller andra delar av Sverige. Lokala arrangemang kan genomföras som vanligt.

Ovanstående är utdrag ur ”Rekommendationer angående idrott ……med anledning av covid-19” från Folkhälsomyndigheten (https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-idrotts–och-traningsanlaggningar/)

Tillämpning av FHM rekommendationer vid kurser hos Canine Treat

 • Canine Treat anpassar övningar och kursmoment så att ingen närkontakt krävs, vare sig med instruktör eller mellan deltagare.
 • Deltagarna förses vid varje kurstillfälle med individuell utrustning som är rengjord inför kurstillfället. Eventuell gemensam utrustning rengörs inför varje deltagares användning.
 • Möjlighet till handtvätt eller rengöring med handsprit finns på kursplatsen.
 • Kurser hos Canine Treat riktar sig främst till deltagare från närområdet/regionen.
 • Kurser utomhus hos Canine Treat innebär låg smittspridningsrisk och uppmuntrar till värdefull fysisk aktivitet men kursdeltagare rekommenderas ändå att avstå från medverkan vid sjukdom.